• SMA NEGERI 10 PANDEGLANG
  • Maju bersama Hebat Semua
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
Aam Siti Aminah
NIK
3601265306780001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
13 Juni 1978
Jenis GTK
Nama Lengkap
Abdul Malik
NIK
3601252808620001
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
28 Agustus 1962
Jenis GTK
Nama Lengkap
Abudin
NIK
3601342402730002
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
24 Februari 1973
Jenis GTK
Nama Lengkap
Ari Maulana Yusuf
NIK
3501140904890002
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
09 Februari 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Arif Hidayat
NIK
3601132707780001
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
27 Juli 1978
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dadang Darmawan
NIK
3601340510680100
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
05 Oktober 1968
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dewi Mulyani Ntk
NIK
3601235408780001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
14 Agustus 1978
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dewi Yuliani
NIK
3601215507840002
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
15 Juli 1984
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dian Nurkhusyufisyamsi
NIK
3601155208830001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
12 Juni 1983
Jenis GTK
Nama Lengkap
Eneng Amimah
NIK
3601144511800001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
05 November 1979
Jenis GTK
Nama Lengkap
Fitri Masfupah
NIK
3601236403940001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
24 Maret 1993
Jenis GTK
Nama Lengkap
Fitrianingsih
NIK
3601096102960001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
21 Februari 1996
Jenis GTK
Nama Lengkap
Gawan Ribathi
NIK
3601234810930001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
08 Oktober 1993
Jenis GTK
Nama Lengkap
Hamami
NIK
3601090409750001
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
04 September 1975
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Heni Hurotulaeni
NIK
3601134810840001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
08 Oktober 1984
Jenis GTK
Nama Lengkap
Herdin Hidayat
NIK
3601260103900002
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
18 Oktober 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Holilah
NIK
3601234104740002
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
01 April 1974
Jenis GTK
Nama Lengkap
Ida Farida
NIK
3601136705790002
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
27 Mei 1979
Jenis GTK
Nama Lengkap
Isyeu Setiawati
NIK
3601135307740001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
13 Juli 1974
Jenis GTK
Nama Lengkap
Iwan Dawain
NIK
3601190505740005
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
PANDEGLANG
Tanggal Lahir
05 Mei 1974
Jenis GTK